Wykreślenie spółki z rejestru handlowego

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która nie rozpoczęła prowadzenia swego przedsiębiorstwa, ani nie zaciągała zobowiązań, może być wykreślona z rejestru handlowego dopiero po przeprowadzeniu likwidacji.

Z uzasadnienia. Sąd Rejonowy w Siedlcach zarządził wpisanie do rejestru handlowego Przedsiębiorstwa A. – spółki z o.o. w Ł. Prezes zarządu tej spółki wniósł o „skreślenie” jej z rejestru albowiem nie podjęła ona działalności gospodarczej, nie posiadała nigdy kapitału zakładowego, nie założyła konta bankowego i nie miała obrotów pieniężnych, w związku z czym wspólnicy podjęli uchwałę o wystąpieniu z wnioskiem o wykreślenie spółki z rejestru, „jako nie istniejącej i nie spełniającej wymogów formalnych”.

Read more »

Słowniczek

Amortyzacja – to wpisywanie na raty wydatku inwestycyjnego firmy w koszty. Wysokość rocznych stawek amortyzacyjnych określa ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stawki określone są procentowo. Drogie maszyny, urządzenia czy budowle firmy wrzucają w koszty (amortyzują) przez wiele lat. 20-proc. stawka amortyzacji oznacza, że firma wrzuca w koszty swój wydatek inwestycyjny przez pięć lat po 20 proc. rocznie.

Read more »

Lista błędów oczywistych

Podatki to gąszcz przepisów, a formularze to silą rzeczy odzwierciedlają. Pomylić się można właściwie na każdym kroku, nie tylko w wyliczeniach. Niektóre błędy – m.in. właśnie złe wyliczenia – dyskwalifikują PIT. Warto na nie zwrócić uwagę, tym bardziej że od lat zajmują najwyższe miejsca w rankingach popularności pomyłek.

-1. Błędny NIP. Przez pomyłkę wielu podatników zamiast swojego NIP-u wpisuje w zeznaniu NIP pracodawcy. Przepisują go z PIT-11 – informacji o przychodach, dochodach i zaliczkach, które przygotowują dla nich zakłady pracy. Pracodawcy muszą tam podać swój NIP.

Read more »

Co trzeba podać przy rozliczeniu

Przy rozliczeniu trzeba też podać… kwotę przychodu z zeznania rocznego za 2008 r. Chodzio to, żebypod podatnika nie podszył sięjakiś dowcipniś, składając wjego imieniu fałszywy PIT.

Jeśli podatnik wraz z PIT zamierza złożyć ulgowy załącznik, np. PIT/O, wpisuje w formularzu w polach przeznaczonych na wskazanie rodzajów i liczby załączników dołączonych do zeznania cyfrę 1. Warto to zrobić na wstępnym etapie wypełniania interaktywnego PIT-u, bo dzięki temu uaktywni się załącznik PIT/O i można go będzie od razu wypełnić. Analogicznie uaktywnia się pozostałe ulgowe załączniki.

Read more »

Uprawnienie kupca rejestrowego

Uprawnienie kupca rejestrowego do uzyskania zezwolenia na broń. Kupiec rejestrowy, jakim jest spółka z o.o., nie jest podmiotem uprawnionym do uzyskania pozwolenia na broń na podstawie przepisów ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o broni, amunicji i materiałach wybuchowych.

Z uzasadnienia. Decyzją z dnia 19 maja 1992 r. Komendant Wojewódzki Policji odmówił spółce z o.o. wydania pozwolenia na broń. W uzasadnieniu tej decyzji podano, że spółka nie podlega nadzorowi ze strony organu administracji centralnej i w związku z tym nie posiada wydanych przez właściwego ministra przepisów o używaniu, ewidencjonowaniu i przechowywaniu broni.

Read more »

Designed WP.